Výrobok

  • Flange

    Príruba

    Príruba je spôsob pripojenia potrubí, ventilov, čerpadiel a iného zariadenia na vytvorenie potrubného systému. Poskytuje tiež ľahký prístup na čistenie, kontrolu alebo úpravy. Príruby sú zvyčajne do takýchto systémov zvarené alebo zaskrutkované a potom spojené pomocou skrutiek.